In English

Jubileuszowa Nocna Zmiana Bluesa

opublikowano w dziale Polska

7 maja swoją premierę będzie miał podwójny album Sławka Wierz­chol­skiego i Noc­nej Zmiany Bluesa zatytułowany „30” – w nawiązaniu do tegorocz­nego jubile­uszu zespołu. Płyta CD zawierać będzie 24 utwory audio – w więk­szo­ści naj­ciekaw­sze kom­pozycje z wcześniej­szych kil­kunastu płyt grupy. Będą to głów­nie nagrania Sławka z Nocną Zmianą Bluesa, ale też z jazz­manami, muzykami ludo­wymi, roc­kowymi i innymi bluesmanami. Płyta DVD z kolei zawierać będzie 19 teledysków – w tym naj­now­szy, dostępny już na YouTube, 18 frag­men­tów kon­cer­tów (naj­wcześniej­szy z roku 1984) oraz odcinek „Lek­sykonu Pol­skiej Muzyki Roz­ryw­kowej” prezen­towany przed kil­kunastu laty przez TVP2, a poświęcony hasłu „Wierzcholski”.

Dwa dni po premierze, 9 maja o godz. 19:00, w Studio Kon­cer­towym Pol­skiego Radia im. Witolda Lutosław­skiego przy ul. Modzelew­skiego 59 w War­szawie, odbędzie się kon­cert promujący album. W roli gości specjal­nych pojawią się tam: Jolanta Litwin-​Sarzyńska (śpiew) i Jan Błędow­ski (skrzypce).

Opublikowano: 2012-04-27 15:21:30
Źródło: www.blues.ofek.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design