In English

Wygraj zaproszenie na Sean Carney Band w Warszawie!

opublikowano w dziale Polska

Naj­bliż­sza odsłona War­saw Blues Night upłynie pod znakiem chicagow­skiego bluesa z gitarą i har­monijką w rolach głów­nych. 7 maja w klubie Hybrydy, war­szaw­skiej publicz­no­ści zaprezen­tują się gitarzysta Sean Car­ney z zespołem i har­monij­karz Omar Coleman. Ten pierw­szy współ­pracował z takimi tuzami bluesowej gitary jak Duke Robil­lard czy Lit­tle Char­lie Baty. Ten drugi to dziś jeden z naj­ciekaw­szych har­monij­karzy na chicagow­skiej scenie. Ich wspólny kon­cert będzie jedynym, jaki zagrają w Pol­sce. Wieczór w Hybrydach otworzy Roman Puchowski.

Wraz z organizatorami War­saw Blues Night przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na wieczór w Hybrydach. Żeby je zdobyć należy odpowiedzieć na pytanie: jak się nazywa odbywający się w Mem­phis prestiżowy kon­kurs dla bluesowych zespołów, w ramach którego Sean Car­ney zdobył nagrodę The Albert King Best Guitarist dla naj­bar­dziej obiecującego gitarzysty?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 6 maja, do godziny 11:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2012-05-02 16:29:09
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design