In English

Wygraj zaproszenie na Manzarek Rogers Band w Warszawie!

opublikowano w dziale Polska

Klawiszowiec i współ­założyciel zespołu The Doors, Ray Man­zarek i jeden z naj­lep­szych współ­czesnych gitarzystów slide, a także producent naj­popular­niej­szych nagrań Johna Lee Hookera, Roy Rogers wystąpią wspól­nie przed pol­ską publicz­no­ścią. Projektu Man­zarek Rogers Band można będzie posłuchać w ramach trzech kon­cer­tów – 10 maja w war­szaw­skiej Stodole, 11 maja w Kinie Jan­tar w Ostrołęce i 12 maja w klubie Eskulap w Poznaniu.

Wraz z organizatorami trasy Man­zarek Rogers Band, Agen­cją Tan­gerine, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na kon­cert w War­szawie. Żeby je zdobyć należy odpowiedzieć na pytanie: w jakiej amerykań­skiej wytwórni płytowej Roy Rogers wydał zarówno swoje wczesne płyty, jak i te naj­now­sze, nagrane wspól­nie z Ray’em Manzarkiem?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Manzarek/​Rogers” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do środy 9 maja, do godziny 11:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2012-05-05 15:08:58
Źródło: Blues.pl i Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design