In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Sean Carney Band w Warszawie!

opublikowano w dziale Polska

Odbywający się w Mem­phis prestiżowy kon­kurs dla bluesowych zespołów, w ramach którego Sean Car­ney zdobył nagrodę The Albert King Best Guitarist dla naj­bar­dziej obiecującego gitarzysty to Inter­national Blues Chal­lenge – taka była poprawna odpowiedź w kon­kur­sie, jaki dla Czytel­ników Blues​.pl przy­gotowaliśmy razem z organizatorami War­saw Blues Night. Nagrodą były dwa podwójne zaproszenia na naj­bliż­szą edycję festiwalu, pod­czas której 7 maja w klubie Hybrydy war­szaw­skiej publicz­no­ści zaprezen­tują się gitarzysta Sean Car­ney z zespołem i har­monij­karz Omar Coleman.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy dwójkę szczęśliw­ców – Dorotę ze Star­gardu Szczeciń­skiego i Adriana z Grodziska Mazowiec­kiego. Gratulujemy!

Szczegóły dotyczące kon­certu i zakupu biletów znaj­dziecie na stronie War­saw Blues Night.

Opublikowano: 2012-05-06 13:25:34
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design