In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenie na koncert jubileuszowy Nocnej Zmiany Bluesa!

opublikowano w dziale Polska

Chory na bluesa”, „6:02”, „Pol­ski blues” czy „Papieros na śniadanie” – bez którego z tych utworów nie może się obyć kon­cert jubile­uszowy Noc­nej Zmiany Bluesa? Takie pytanie zadaliśmy Czytel­nikom Blues​.pl w kon­kur­sie zor­ganizowanym wspól­nie z Nocną Zmianą Bluesa z okazji kon­certu, który odbędzie się 9 maja o godz. 19:00 w Studio Kon­cer­towym Pol­skiego Radia im. Witolda Lutosław­skiego przy ul. Modzelew­skiego 59 w War­szawie. Na scenie muzykom towarzyszyć będą goście specjalni, Jolanta Litwin-​Sarzyńska (śpiew) i Jan Błędow­ski (skrzypce). Do wygrania było jedno podwojne zaproszenie.

Typów piosenek przy­słano do nas wiele, ale szczę­ście w losowaniu miał Michał z War­szawy – miłośnik „Chorego na bluesa” – gratulujemy!

Szczegóły dotyczące kon­certu, wraz z infor­macjami o sprzedaży biletów, znaleźć można na stronie Studia Kon­cer­towego Pol­skiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Opublikowano: 2012-05-09 15:40:02
Źródło: Blues.pl i Nocna Zmiana Bluesa

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design