In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Manzarek Rogers Band w Warszawie!

opublikowano w dziale Polska

Amerykań­ska wytwór­nia, w której Roy Rogers wydał zarówno swoje wczesne płyty, jak i te naj­now­sze, nagrane wspól­nie z Ray’em Man­zar­kiem to Blind Pig Records – taka była poprawna odpowiedź w kon­kur­sie, jaki dla Czytel­ników Blues​.pl przy­gotowaliśmy razem z organizatorami trasy Man­zarek Rogers Band, Agen­cją Tan­gerine. Zespół zagra w Pol­sce trzy kon­certy – 10 maja w war­szaw­skiej Stodole, 11 maja w Kinie Jan­tar w Ostrołęce i 12 maja w klubie Eskulap w Poznaniu. Nagrodą w kon­kur­sie były dwa pojedyn­cze zaproszenia na kon­cert w Warszawie.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy dwójkę szczęśliw­ców – Urszulę z War­szawy i Stanisława z Krakowa. Gratulujemy!

Szczegóły dotyczące kon­cer­tów Man­zarek Rogers Band i zakupu biletów znaj­dziecie na stronie Agen­cji Tangerine.

Opublikowano: 2012-05-09 19:33:17
Źródło: Blues.pl i Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design