In English

Studencki blues w Krakowie

opublikowano w dziale Polska

Pod hasłem „Blues na roz­drożu kul­tur”, między 23 a 27 maja, odbędzie się w krakow­skim klubie Żaczek trzecia edycja Studenc­kiego Festiwalu Muzyki Bluesowej „Bluesroads”. Zgod­nie z hasłem imprezy publicz­ność będzie miała okazję usłyszeć zespoły i twór­ców, którzy inspirują się zarówno bluesem, jak i muzyką fol­kową z róż­nych zakąt­ków świata. Kon­cer­tom towarzyszyć mają warsz­taty, taneczna bluesoteka i jam ses­sion. Nagrodą dla zwycięz­ców prze­glądu kon­kur­sowego będzie występ na Fol­kowej Scenie Festiwalu Przy­stanek Wood­stock. W ramach występów gwiazd krakow­skim melomanom zaprezen­tują się Keith Dunn Band – z europej­ską premierą nowej płyty, Jarosław Śmietana & Billy Neal Bluesroads Band, projekt Puchow­ski & Tymań­ski & Grzyb, Maja Kleszcz & incar­Nations, HooDoo Band i Wielbłądy.

Opublikowano: 2012-05-14 12:36:02
Źródło: www.bluesroads.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design