In English

Motywy Bluesa w Raciborzu

opublikowano w dziale Polska

Między 24 a 26 maja w Raciborzu odbędzie się czwarta edycja festiwalu Motywy Bluesa – imprezy, która kładzie nacisk na prezen­tację tradycyj­nego, akustycz­nego odcienia bluesa. W ramach festiwalu racibor­skiej publicz­no­ści zaprezen­tują się trzy duety – Retro Blues z Czech, Grzegorz Olej­nik i Sławek Pyrko, a także Double Six Karola Szymanow­skiego i Jacka Herz­berga. Wystapi też Marek Woj­towicz, dyrek­tor artystyczny imprezy. Kon­cer­tom towarzyszyć będą warsz­taty bluesowe.

Opublikowano: 2012-05-21 14:33:03
Źródło: www.gospelblues.eu

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design