In English

Koncertowy lipiec z Tangerine

opublikowano w dziale Polska

Wakacje przy­zwyczaiły już melomanów do ciekawych kon­cer­tów, ale dla tych, którzy upodobali sobie dźwięki z pogranicza bluesa i rocka połowa lipca zapowiada się nad­zwyczaj interesująco. Na prze­strzeni zaled­wie sied­miu dni Agen­cja Tan­gerine przy­gotowała aż trzy kon­certy, które śmiało można nazwać wydarzeniami z gór­nej półki. 12 lipca, kon­cer­tem w war­szaw­skim klubie Proxima, muzyczny maraton roz­pocz­nie North Mis­sis­sippi All­stars Duo. Ten wieczór solowym występem otworzy bluesman Alvin Young­blood Hart. 14 lipca, w klubie Eter we Wrocławiu, por­cję southern-​rocka zaser­wuje publicz­no­ści słynny Dic­key Betts – postać znana wszyst­kim miłośnikom The All­man Brothers Band. W tym samym miej­scu 17 lipca zagra Gov’t Mule.

Opublikowano: 2012-06-11 19:55:28
Źródło: www.tangerinemusic.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design