In English

„Sztuka bez barier” w Ciechocinku

opublikowano w dziale Polska

16 czerwca w zabyt­kowym Teatrze Let­nim w Ciechocinku odbędzie się muzyczny wieczór pod hasłem „Sztuka bez barier”, którego uczest­nikami będą zarówno osoby z nie­peł­nospraw­no­ściami, jak arty­ści w pełni sprawni. Dominować ma blues i jego roc­kowe okolice. Publicz­no­ści zaprezen­tują się Studio Integracji Krzysz­tofa Cwynara, zespół Nagar Blues Band prowadzony przez nie­widomego gitarzystę i kom­pozytora Andrzeja Zieliń­skiego, Krzysz­tof „Par­tyzant” Toczko i Miki Toczko, a także gwiazda wieczoru, Apostolis Anthimos Trio.

Opublikowano: 2012-06-15 14:07:43
Źródło: www.ciechocinek.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design