In English

Wygraj zaproszenia na lipcowe koncerty Tangerine!

opublikowano w dziale Polska

Lipiec dla miłośników blues-​rocka zapowiada się gorąco. Na prze­strzeni zaled­wie sied­miu dni Agen­cja Tan­gerine przy­gotowała aż trzy kon­certy, które śmiało można nazwać wydarzeniami z gór­nej półki. 12 lipca, kon­cer­tem w war­szaw­skim klubie Proxima, muzyczny maraton roz­pocz­nie North Mis­sis­sippi All­stars Duo. Ten wieczór solowym występem otworzy bluesman Alvin Young­blood Hart. 14 lipca, w klubie Eter we Wrocławiu, por­cję southern­rocka zaser­wuje publicz­no­ści słynny Dic­key Betts – postać znana wszyst­kim miłośnikom The All­man Brothers Band. W tym samym miej­scu 17 lipca zagra Gov’t Mule.

Wraz z Tan­gerine przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników nie lada gratkę – kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na każdy z tych wyjąt­kowych kon­cer­tów! Żeby zdobyć kon­kur­sowe bilety należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytania:

  1. Jak nazywał się ojciec muzyków tworzących North Mis­sis­sippi All­stars Duo – słynny producent związany ze sceną muzyczną Memphis?
  2. Jak nazywał się gitarzysta prowadzący, z którym – w oryginal­nym składzie The All­man Brothers Band – Dic­key Betts wymieniał instrumen­talne zagrywki?
  3. Jaki tytuł miała płyta, którą w 1995 roku zadebiutowało trio War­rena Haynesa?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” – i dopiskiem, odpowied­nio „North Mis­sis­sippi All­stars Duo”, „Dic­key Betts” lub „Gov’t Mule”, w zależ­no­ści od kon­certu, na który chcecie wygrać zaproszenia – w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do wtorku 10 lipca, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2012-07-04 19:09:41
Źródło: Blues.pl i Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design