In English

Joe Bonamassa akustycznie i z darmową piosenką

opublikowano w dziale Polska

O tym, że Joe Bonamassa (fot. strona domowa artysty) jest jed­nym z naj­ciekaw­szych współ­czesnych blues-​rockowych gitarzystów melomani już wiedzą. Teraz, w ramach sied­miu europej­skich kon­cer­tów będzie można się prze­konać, jak wypada z akustyczną gitarą w dłoni. Przy­pominamy, że pol­ski kon­cert tej wyjąt­kowej trasy już dziś, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Dla tych, którzy jesz­cze wahają się czy kupić bilet na występ Bonamassy w wer­sji akustycz­nej publikujemy dostępny na YouTube frag­ment kon­certu z Royal Albert Hall, oczywi­ście z pudłem w roli głów­nej. Dodat­kowo, w ramach akcji promocyj­nej trasy, każdy kto z pomocą tej strony, podzieli się infor­macją ze swoimi facebookowymi znajomymi, będzie miał moż­liwość pobrania dar­mowej, akustycz­nej piosenki Joe Bonamassy.

Opublikowano: 2012-07-05 17:52:35
Źródło: www.dmit.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design