In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenia na lipcowe koncerty Tangerine!

opublikowano w dziale Polska

Lip­cowe kon­certy Tan­gerine tuż tuż. 12 lipca, kon­cer­tem w war­szaw­skim klubie Proxima, blues-​rockowy maraton roz­pocz­nie North Mis­sis­sippi All­stars Duo. Ten wieczór solowym występem otworzy bluesman Alvin Young­blood Hart. 14 lipca, w klubie Eter we Wrocławiu, por­cję southern-​rocka zaser­wuje publicz­no­ści słynny Dic­key Betts – postać znana wszyst­kim miłośnikom The All­man Brothers Band. W tym samym miej­scu 17 lipca zagra Gov’t Mule.

Razem z Tan­gerine przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania były dwa pojedyn­cze zaproszenia na każdy z tych wyjąt­kowych kon­cer­tów! Żeby je zdobyć, trzeba było polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytania, jak niżej:

  1. Ojciec muzyków tworzących North Mis­sis­sippi All­stars Duo – słynny producent związany ze sceną muzyczną Mem­phis – to Jim Dic­kin­son.
  2. Gitarzysta prowadzący, z którym – w oryginal­nym składzie The All­man Brothers Band – Dic­key Betts wymieniał instrumen­talne zagrywki to Duane All­man.
  3. Płyta, którą w 1995 roku zadebiutowało trio War­rena Haynesa miała tytuł „Gov’t Mule”.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwe odpowiedzi, wylosowaliśmy szóstkę szczęśliw­ców. Są to:

  1. na kon­cert North Mis­sis­sippi All­stars Duo: Paweł z Krakowa i Michał z War­szawy,
  2. na kon­cert Dickey’ego Bet­tsa: Magda z War­szawy i Prze­mysław z Katowic,
  3. na kon­cert Gov’t Mule: Alicja z Katowic i Paweł z Leszna.

Zwycięz­com gratulujemy! Szczegóły dotyczące kon­cer­tów i zakupu biletów znaj­dziecie na stronie Agen­cji Tangerine.

Opublikowano: 2012-07-11 13:13:12
Źródło: Blues.pl i Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design