In English

James Harman na Blues Express Festiwal

opublikowano w dziale Polska

Blues Express Festiwal, czyli impreza, która od lat kojarzy się nie tylko z muzyką, ale także z podróżą pociągiem ciągniętym przez zabyt­kową lokomotywę, świętuje w tym roku dwudzieste urodziny. Jak na jubile­usz przy­stało, organizatorzy przy­gotowali sporo atrak­cji. 13 lipca w parku na wyspie w Pile zagrają Har­monij­kowy Atak, Easy Rider & Bog­dan Szweda i Free Blues Band.

14 lipca należeć będzie do tradycyj­nych kon­cer­tów na dwor­cach kolejowych i kon­certu głów­nego w Zakrzewie nad Jeziorem Probosz­czow­skim. Wystąpią tam między innymi King Mo z Holan­dii, Meena z Austrii, The Cell z Czech i pol­scy Blues Flowers. Zwień­czeniem jubile­uszu będzie wyjąt­kowy, wspólny kon­cert dwóch znakomitych amerykań­skich har­monij­karzy – Johna Cliftona z Mofo Party Band i Jamesa Har­mana (fot. strona domowa artysty, na zdjęciu z lewej, obok Hol­lywood Fatsa), jed­nego z naj­bar­dziej szanowanych har­monij­karzy współ­czesnego bluesa, obec­nego na scenie od 1962 roku. Zachętą do obej­rzenia Har­mana na żywo niech będzie dostępny na YouTube frag­ment kon­cer­towego VHS nagranego w klubie Buddy Guy′s Legends, jako część historycz­nej już serii „Chicago Blues Jam″.

Opublikowano: 2012-07-12 10:37:01
Źródło: www.bluesexpress.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design