In English

Wykonawcy przeglądu Bluesa nad Bobrem

opublikowano w dziale Polska

Znamy już zespoły, które zakwalifikowały się do tegorocz­nego Prze­glądu Zespołów Bluesowych na festiwalu Blues nad Bobrem, który odbędzie się między 6 a 15 sierp­nia w Bolesławcu i położonym nieopodal Zamku Klicz­ków. Publicz­no­ści w kon­kur­sie zaprezen­tują się: 2 late, Blueberry Band, Damian Luber Music, Debris Of Blues, Jerry’s Fin­gers, Muchos Cojones, Out­sider Blues i Rooster. Poza kon­kur­sem usłyszeć będzie można uznanych wykonaw­ców, między innymi Magdę Piskor­czyk, Keitha Dunna czy Jarosława Śmietanę. Dla tych, którzy jesz­cze się wahają czy wziąć udział w festiwalu i towarzyszących mu warsz­tatach, przy­gotowaliśmy galerię zeszłorocz­nych zdjęć autor­stwa znakomitego fotografa z firmy fotograficz­nej Fotopestka, Ber­narda Łętow­skiego. W galerii zobaczyć możecie dokumen­tację kon­cer­tów Marka Radulego z Krzysz­tofem Ścierań­skim, Wojtka Pilichow­skiego i G. Wolf.

Opublikowano: 2012-07-19 18:24:00
Źródło: www.bluesnadbobrem.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design