In English

Blues nad Bobrem na wideo

opublikowano w dziale Polska

Adepci bluesa i naj­róż­niej­szych instrumen­tów, na których można go wygrywać odliczają godziny – kolejna edycja festiwalu Blues nad Bobrem i związanych z nim legen­dar­nych warsz­tatów muzycz­nych tuż tuż. Całość odbędzie się między 6 a 15 sierp­nia w Bolesławcu i położonym nieopodal Zamku Klicz­ków. Publicz­no­ści zaprezen­tują się młode zespoły biorące udział w prze­glądzie kon­kur­sowym, ale też uznani wykonawcy, między innymi Magda Piskor­czyk, Keith Dunn czy Jarosław Śmietana. Tym, którzy chcą poczuć magiczną atmos­ferę warsz­tatów polecamy wizytę na stronie inter­netowej Bluesa nad Bobrem, gdzie zobaczyć można oficjalne festiwalowe filmy dokumen­tujące poprzed­nią edycję.

Opublikowano: 2012-08-03 19:27:00
Źródło: www.bluesnadbobrem.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design