In English

Gwiazdy Jimiway Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Po interesującej, międzynarodowej obsadzie pod­czas poprzed­niej edycji, Jimiway Blues Festival nie zwal­nia tempa. Znamy już nazwiska gwiazd, które 19 i 20 paź­dzier­nika roz­grzewać będą atmos­ferę pod­czas kon­cer­tów w Ostrow­skim Cen­trum Kul­tury w Ostrowie Wiel­kopol­skim – to amerykań­scy gitarzy­ści Popa Chubby i Tommy Castro z grupą Pain­kil­lers (fot. strony domowe artystów). Oprócz zagranicz­nych gwiazd w Ostrowie Wiel­kopol­skim wystąpią Har­monij­kowy Atak, Nie Strzelać Do Pianisty, Cot­ton Wing i grupa Cree. Na scenie akustycz­nej zaprezen­tują się Blues­ferajna i Marek Wojtowicz.

Opublikowano: 2012-08-10 18:19:21
Źródło: www.jimiway.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design