In English

„Mistrzowie Bluesa nad Bobrem”

opublikowano w dziale Polska

Pod hasłem „Mistrzowie Bluesa nad Bobrem” odbywa się jedno z wydarzeń tegorocz­nego XXII Festiwalu Blues nad Bobrem. Kon­cert roz­począł się 10 sierp­nia, w piątek o godz. 19:00, w Teatrze Starym w Bolesławcu. Prezen­tują się w nim wyjąt­kowej klasy arty­ści, między innymi gitarzy­ści: Marek Raduli i Marek Napiór­kow­ski, Jacek Królik, Leszek Cichoń­ski, Artur Lesicki i Jacek Jaguś. Grają basi­ści Woj­tek Pilichow­ski i Tomek Grabowy. Swoje umiejęt­no­ści prezen­tują – na per­kusji Zbyszek Lewan­dow­ski, a na klawiszach Paweł Serafiń­ski. Śpiewa między innymi Krystyna Prońko.

Ten kon­cert to nie jedyna tego typu propozycja muzyczna tegorocz­nej edycji festiwalu. W sobotę 11 sierp­nia na dziedzińcu Zamku Klicz­ków XIX Prze­gląd Zespołów Bluesowych, a po nim kon­cert Soul Re Vision w projek­cie Girl Power, laureaci tegorocz­nej Rawy Blues. Po nich gwiazda wieczoru, Magda Piskor­czyk – nominowana do Nagrody Fryderyk 2012 w kategorii Bluesowy Album Roku za płyty „Mahalia” i „Afro Groove”. Dzień póź­niej tradycyjna msza bluesowa w kościele na osiedlu Kwiatowym. 14 sierp­nia, we wtorek, w Zamku Klicz­ków kon­cert finałowy. Jego program zapowiada się interesująco. Wystąpią: jeden z naj­wybit­niej­szych pol­skich gitarzystów i kom­pozytorów Jarosław Śmietana, z którym zagrają Woj­ciech Karolak i Bill Neal w programie bluesowym z płyty „I Love The Blues”, har­monij­karz i wokalista Keith Dunn, G. Wolf (Woj­ciech Gar­woliń­ski) i zespół HooDooBand oraz Cot­ton Wing – laureaci zeszłorocz­nego Prze­glądu Zespołów Bluesowych.

Cały czas trwają też Warsz­taty muzyczne im. Wojtka Seweryna, od lat nieod­łączny element festiwalu. W tym roku zajęcia odbywają się w dwunastu klasach: dwóch wokalu, gitary basowej, per­kusji, klawiszy, har­monijki i aż pięciu klasach gitary elek­trycz­nej, a także w nowo powstałej klasie prowadzonej przez Magdę Piskor­czyk. W ramach warsz­tatów odbędzie się kil­kana­ście ciekawych work­shopów i prezen­tacji, między innymi Woj­ciecha Karolaka, Jarosława Śmietany, Keitha Dunna, Woj­ciecha Gar­woliń­skiego, Michy Maasa czy Sławomira Puchały.

Szczegółowy program festiwalu i warsz­tatów znaj­dziecie na stronie Bluesa nad Bobrem.

Opublikowano: 2012-08-10 20:20:58
Źródło: www.bluesnadbobrem.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design