In English

Zaczatowany Sławek Wierzcholski

opublikowano w dziale Polska

Zdarza się, że duże ser­wisy inter­netowe organizują dla swoich czytel­ników „spo­tkania z ciekawymi osobami” – zapraszają do studia, sadowią przed kom­puterem z kamerką i rzucają w krzyżowy ogień pytań Inter­nautów. Specjalny prezent tego typu przy­gotowała dla miłośników bluesa i har­monijki Wir­tualna Pol­ska, która zaprosiła do takiego video-​chatu Sławka Wierz­chol­skiego. Spo­tkanie z „Bluesmanem Mul­timedial­nym”, jak często jest on określany, zaplanowano na wtorek, 14 sierp­nia, na godzinę 14:00.

Opublikowano: 2012-08-14 11:53:13
Źródło: www.czat.wp.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design