In English

Sprawdź kto wygrał zaproszenie na festiwal Harmonica Bridge w Toruniu!

opublikowano w dziale Polska

Har­monij­karz, pedagog, jeden z wykonaw­ców tegorocz­nego Har­monica Bridge w Toruniu i autor pod­ręcz­nika „The Harp Hand­book” to Steve Baker – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez Blues​.pl i organizatorów festiwalu kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać jedno podwójne zaproszenie upraw­niające do wstępu na wszyst­kie wydarzenia w ramach tegorocz­nego festiwalu Har­monica Bridge, który będzie miał miej­sce między 24 a 26 sierp­nia w Toruniu.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy jedną osobę – to Artur z Prze­myśla. Gratulujemy!

Szczegóły dotyczące kon­cer­tów i zakupu biletów znaj­dziecie na stronie festiwalu Har­monica Bridge.

Opublikowano: 2012-08-23 16:53:20
Źródło: Blues.pl i Harmonica Bridge

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design