In English

The Blues Brothers Band i Planet Of The Abts w bluesowym maratonie Tangerine

opublikowano w dziale Polska

W czwar­tek roz­począł się prze­dłużony kon­cer­towy week­end, jaki dla pol­skich fanów bluesa i rocka przy­gotowała Agen­cja Tan­gerine. Kon­cer­tem w krakow­skiej Rotun­dzie swoją trasę po Pol­sce roz­poczęła for­macja Planet Of The Abts – projekt muzyków z sek­cji ryt­micz­nej Gov’t Mule – Matta Abtsa i Jor­gena Carls­sona – do których dołączył grający na gitarze i klawiszach Tor­björn „T-​Bone” Anders­son. Kolejne kon­certy Planet Of The Abts odbędą się 31 sierp­nia w war­szaw­skiej Proximie i 1 września w Hali Sportowo-​Widowiskowej Kalisz Arena w Kaliszu, w ramach Festiwalu im. Pawła Bergera.

Tego samego dnia i w tym samym miej­scu tour po Pol­sce roz­pocz­nie zaproszony przez Tan­gerine legen­darny skład The Blues Brothers Band z wiel­kim Steve’m Crop­perem na gitarze. Grupa Braci Blues zagra 1 września na Festiwalu im. Pawła Ber­gera w Kaliszu. 3 września muzycy wystąpią w war­szaw­skim klubie Pal­ladium. Bilety na te kon­certy dostępne są w sieciach Even­tim oraz Kup­bilet, a także na stronie Agen­cji Tan­gerine.

Opublikowano: 2012-08-31 13:04:09
Źródło: www.tangerinemusic.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design