In English

Nowy singiel i clip Leszka Cichońskiego

opublikowano w dziale Polska

Co masz w głowie?” to drugi – po tytułowym „Sobą gram” – utwór z nominowanej do Fryderyka płyty Leszka Cichoń­skiego, który doczekał się wer­sji sin­glowej oraz teledysku, jaki możecie oglądać na YouTube. Jak mówi twórca albumu: „to kom­pozycja doskonale wprowadzająca w temat prze­wodni całego krążka, którym jest wielka prze­miana świadomo­ści, jakiej doświad­czamy obec­nie na Ziemi. Rockowo-​funkujące piosenki dotykają waż­nych problemów nur­tujących współ­czesny świat pełen róż­norakich kryzysów”. Autorem tek­stu i muzyki do „Co masz w głowie?” jest sam Leszek Cichoń­ski, który w tym roku obchodzi jubile­usz trzydziestolecia swojej działal­no­ści muzycznej.

Opublikowano: 2012-08-31 11:34:33
Źródło: www.cichonski.art.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design