In English

Blues.pl poleca: Trzynastka Satyrbluesa

opublikowano w dziale Polska

Trzynasta – czyli szczęśliwa – edycja festiwalu Satyr­blues w Tar­nobrzegu zbliża się wiel­kimi krokami. Jedyna w swoim rodzaju impreza łącząca bluesa i dobry humor odbędzie się w sobotę 15 września w Tar­nobrzeskim Domu Kul­tury. Tegoroczna celebracja satyry i bluesa roz­pocz­nie się tradycyj­nym wer­nisażem prezen­tującym prace znakomitych artystów, którymi tym razem będą: Wacław Potoczek – rysunek satyryczny, Jacek Kawa – rysunek satyr­tyczny, Szymon Szcześniak – fotografia, Woj­tek Siudeja – grafika, Alek­san­der Tivodar – biżuteria, Darek Pietrzak – rysunek animowany, Krzysz­tof Szafraniec – album fotograficzny.

Część kon­cer­tową zain­auguruje wir­tuoz gitary fin­ger­style Piotr Restecki, znany szer­szej publicz­no­ści z brawurowego wykonania utworu Czesława Nie­mena „Dziwny jest ten świat” w programie Must Be The Music. Gitarzysta jest też profesorem w klasie gitary ze wskazaniem na tech­nikę fin­ger­pic­king, prowadzącym warsz­taty w Krzyżowej oraz na Przy­stanku Wood­stock. Tuż po nim w trans­owy świat bluesa wprowadzi publicz­ność nie­zwykły Australij­czyk Claude Hay (fot. strona domowa artysty) będący obec­nie jed­nym z naj­waż­niej­szych muzyków na Antypodach. Claude określany jest mianem One Man Roots & Loops Band, bo łączy tradycyjne brzmienie z nowoczesną elek­troniką tworząc na scenie jed­noosobowy zespół. Satyrycz­nym prze­ryw­nikiem kon­cer­towym stanie się występ Stand Up Comedy w specjal­nym programie „Bez cen­zury”, gdzie na scenie zobaczymy takich asów pol­skiej sceny kabaretowej jak: Abelard Giza z kabaretu Limo, Kac­per Ruciń­ski czy Katarzyna Piasecka.

Kon­cert trzynastej edycji Satyr­bluesa zagra Michael Lee Fir­kins (graf. Dariusz Łabędzki), gitarzysta słusz­nie uważany za naj­bar­dziej znaczącego muzyka wytwórni Mike Ver­neya. W Pol­sce Michael Lee Fir­kins ceniony jest przede wszyst­kim za kul­towy album „How­ling Iguanas” nagrany z Lit­tle Joh­nem Chrisley’em. Jak mówią organizatorzy, muzyk obiecał, że Tar­nobrzeg stanie się miej­scem premiery jego naj­now­szego albumu zapowiadanego na wrzesień tego roku, a także miej­scem rejestracji jego płyty koncertowej.

Obok muzyki i kabaretu na publicz­ność czekać będzie kon­kurs z nagrodami od firmy Creative, specjalny katalog oraz tradycyjny poczęstunek promujący smaki regionu.

Nowo­ścią będzie kon­cert towarzyszący festiwalowi. 14 września, w Samorządowym Ośrodku Kul­tury w Nowej Dębie zagra Claude Hay. Już teraz warto przy­bliżyć sobie jego muzykę, choćby za sprawą widocz­nego na YouTube teledysku do utworu „Get Me Some”.

Opublikowano: 2012-09-06 21:13:04
Źródło: www.satyrblues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design