In English

Polski Dzień Bluesa: Galicja Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Pięć dni wypeł­nionych bluesem czeka na melomanów pod­czas tegorocz­nej, dziewiątej edycji Galicja Blues Festival, który odbędzie się między 12 a 16 września na scenie Regional­nego Cen­trum Kul­tur Pogranicza w Krośnie. Publicz­no­ści zaprezen­tują się wów­czas, między innymi, syn słyn­nego Gary’ego, Jack Moore, charyzmatyczny Dave Her­rero i „Ambasador Boogie Woogie”, Silvan Zingg. Organizatorzy prze­widzieli też nieme kino z taperem, w rolę którego – grając do filmu „Gabinet dok­tora Caligari” z 1919 roku – wcieli się Andrzej Serafin. Zagrają też: Cheap Tobacco, Nie Strzelać do Pianisty, Los Agen­tos i zespoły biorące udział w prze­glądzie konkursowym.

Opublikowano: 2012-09-10 16:29:10
Źródło: www.rckp.krosno.pl/galicjablues

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design