In English

Polski Dzień Bluesa: Harmonijkowy Atak w radiowej Trójce

opublikowano w dziale Polska

W ramach obchodów Pol­skiego Dnia Bluesa w radiowej Trójce wystąpi for­macja Har­monij­kowy Atak (fot. strona domowa zespołu). Kon­cert odbędzie się w Muzycz­nym Studiu Pol­skiego Radia im. Agnieszki Osiec­kiej, 20 września 2012 roku o godz. 22:05, w ramach audycji „Biel­szy odcień bluesa”, której gospodarzem jest redak­tor Jan Choj­nacki. Całość będzie trans­mitowane na antenie Trójki. Har­monij­kowy Atak to kwar­tet har­monij­karzy, w skład którego wchodzą Tomek Kamiń­ski, Michał Kielak, Bar­tek Łęczycki i Łukasz Wiśniew­ski. Towarzyszą im gitarzy­ści Jacek Jaguś i Piotr Grząślewicz, a także sek­cja ryt­miczna w składzie Alek­san­der Sroka – bas i Adam Par­tyka – bębny. Słuchacze Trójki, którzy chcieliby przyjść na kon­cert mogą telefonicz­nie rezer­wować wej­ściówki pod numerem (22) 333 33 33, na tydzień przed kon­cer­tem, po zapowiedzi prowadzących na antenie.

Opublikowano: 2012-09-12 12:56:21
Źródło: www.polskieradio.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design