In English

Jubileusz Warsaw Blues Night

opublikowano w dziale Polska

12 listopada w war­szaw­skim klubie Hybrydy War­saw Blues Night będzie świętować pięć­dziesiątą edycję. Jak przy­stało na jubile­usz, organizatorzy przy­gotowali dla publicz­no­ści wyjąt­kowy prezent. Gwiaz­dami wieczoru będą arty­ści z pierw­szych stron światowych bluesowych periodyków – Ian Siegal & The Mis­sis­sippi Mud­bloods (fot. strona domowa artystów), czyli jeden z naj­popular­niej­szych dziś brytyj­skich bluesmanów oraz super­grupa, której pod­stawę stanowią bracia Luther i Cody Dic­kin­son z North Mis­sis­sippi All­stars. Dla Siegala będzie to pierw­sza wizyta w Pol­sce. Muzyczny wieczór roz­pocz­nie Lester Kid­son, czyli artysta, który swoim występem zapocząt­kował cykl War­saw Blues Night.

Opublikowano: 2012-09-13 15:01:10
Źródło: www.blues.waw.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design