In English

Meskalina Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Cztery dni bluesowych wydarzeń czekają na publicz­ność w Środzie Wiel­kopol­skiej, gdzie po raz drugi będzie świętowany Pol­ski Dzień Bluesa – między 27 a 30 września odbędzie się tam pierw­sza edycja Meskalina Blues Festival. Pierw­szego dnia, na głów­nej ulicy Środy Wiel­kopol­skiej odbędzie się jam ses­sion. Dzień póź­niej Kino Baszta zaprezen­tuje film Dar­nella Mar­tina „Cadil­lac Records” – obraz opowiadający historię chicagow­skiej wytwórni Chess Records i okraszony sporą dawką klasycz­nego bluesa. W pierw­szy dzień week­endu, po kon­cer­tach na peronie kolejki wąskotorowej, w kon­cer­cie głów­nym zagrają Nie Strzelać Do Pianisty, Fun­ken­stein, a także Sebastian Riedel i Cree. W nie­dzielę z kolei wystąpią Indianer, Boogie Chilli i amerykań­ski har­monij­karz Keith Dunn, który wygłosi też wykład dotyczący historii bluesa.

Opublikowano: 2012-09-14 12:27:59
Źródło: Meskalina Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design