In English

Magda Piskorczyk na Tajwanie

opublikowano w dziale Polska

Tuż po powrocie z kon­cer­tów we Fran­cji, Niem­czech i Lon­dynie, Magda Piskor­czyk (fot. strona domowa artystki) poleciała na Taj­wan, gdzie do końca września będzie gościem tam­tej­szego stowarzyszenia bluesowego. Reprezen­tan­tów Blues Society on Taiwan Magda poznała w Mem­phis pod­czas kon­kursu Inter­national Blues Chal­lenge. Stowarzyszenie zapraszało ją już kil­kukrot­nie, ale dopiero w tym roku – we współ­pracy z War­szaw­skim Biurem Han­dlowym w Taj­pej – udało się wyjazd doprowadzić do skutku. Pierw­szy z chiń­skich kon­cer­tów odbył się 15 września. W kolej­nych dniach wokalistka wystąpi między innymi na dziewiątej edycji festiwalu Blues Bash w Taipei Artists Vil­lage, a także w restauracji Capone’s i klubie amerykań­skim. Poprowadzi też warsz­taty muzyczne dla studen­tów Taipei European School. Zdjęcia z podróży Magdy do Chin oglądać można na jej Facebooku.

Opublikowano: 2012-09-18 14:50:06
Źródło: www.magdapiskorczyk.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design