In English

Okładka „Dżemu symfonicznie”

opublikowano w dziale Polska

Znamy już okładkę jed­nego z naj­bar­dziej oczekiwanych wydaw­nictw tej jesieni, płyty Blu-​ray „Dżem sym­fonicz­nie”, na której znaj­dzie się zarejestrowany w listopadzie ubiegłego roku kon­cert Dżemu z Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Wydaw­nic­two trafi do sklepów 5 paź­dzier­nika. Premiera krążka odbędzie się tego samego dnia w miej­scu, gdzie zarejestrowano występ, w Domu Muzyki i Tańca. Arty­ści wystąpią w towarzystwie orkiestry sym­fonicz­nej, a salę wypeł­nią dźwięki prze­bojów sprzed lat, ale też utworów z naj­now­szej płyty. Rów­nolegle z wydaniem blu-​ray w sklepach pojawią się płyty DVD i CD z rejestracją kon­certu. Jak piszą wydawcy albumu: „Doświad­czeni roc­kerzy pojawią się na tle elegancko ubranych postaci z instrumen­tami smycz­kowymi i dętymi; proste tre­ści zrodzone w piw­nicach i altan­kach w czasach świet­no­ści Silesian Sound zostaną ujęte w wykwintne formy wywodzące się z sal z boazerią, żyran­dolami i pluszami; a całość będzie zderzeniem dwóch światów, w wyniku którego powstaje nowa muzyczna jakość”.

Opublikowano: 2012-09-18 09:55:30
Źródło: www.dmit.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design