In English

Rawa Blues Festival za dwa tygodnie

opublikowano w dziale Polska

Za nie­całe dwa tygo­dnie, 6 paź­dzier­nika, odbędzie się pol­skie święto bluesa – 32. edycja Rawa Blues Festival. Gwiaz­dami festiwalu będą Robert Cray (fot. materiały pra­sowe Rawa Blues Festival) z zespołem – światowa legenda gatunku i pięciokrotny zdobywca Grammy – a także Room­ful of Blues, Eric Sar­dinas, Davina & The Vagabonds (fot. materiały pra­sowe Rawa Blues Festival), The Reverend Peyton’s Big Damn Band oraz Irek Dudek Big Band. Atmos­ferę przed festiwalem pod­grzewają ciekawostki stop­niowo uwal­niane przez organizatorów. Ponoć Eric Sar­dinas, na wieść o moż­liwo­ści zagrania w Katowicach, zrezygnował z dużego festiwalu oraz kilku kon­cer­tów w USA i zdecydował roz­począć swoją trasę kon­cer­tową właśnie od Rawy Blues. Jakby tego było mało, jedenastoosobowy skład bandu Irka Dudka ma zaprezen­tować obszerny reper­tuar po raz pierw­szy w cało­ści bez czytania nut!

My także mamy festiwalową nie­spodziankę – zaglądaj­cie na Blues​.pl bo jesz­cze dziś pojawi się szansa na wygranie bez­płat­nego zaproszenia na Rawa Blues Festival.

Opublikowano: 2012-09-24 13:20:14
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design