In English

III International Ochota Blues Festiwal

opublikowano w dziale Polska

Urząd Dziel­nicy Ochoty, Ośrodek Kul­tury Ochoty i Cen­trum Han­dlowe Blue City w War­szawie już po raz trzeci przy­gotowali dla melomanów solidną por­cję muzyki w ramach Inter­national Ochota Blues Festiwal. Między 10 a 14 paź­dzier­nika na Ochocie wystąpią znani pol­scy i zagraniczni muzycy. Zagrają Hard Times, Cuc­koo Child, Bog­dan Szweda & Easy Rider, Tek­sasy, Bur­nin’ Hearts, białoruski Ser­gei Kurek Quar­tet, rosyj­ska grupa Gagarin Brothers, Noel Coutts z Nowej Zelan­dii i jedna z naj­ciekaw­szych europej­skich for­macji bluesowych, B.B. & The Blues Shacks (fot. strona domowa zespołu) z Niemiec.

Opublikowano: 2012-09-26 13:49:05
Źródło: www.oko.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design