In English

Bernard Allison w Blue Note

opublikowano w dziale Polska

Amerykań­ski gitarzysta Bar­nard Allison (fot. strona domowa artysty), syn wiel­kiego Luthera Allisona, wystąpi w Pol­sce. 19 paź­dzier­nika Allison zagra u nas jeden kon­cert w ramach swojej europej­skiej trasy – wystąpi w Poznaniu, w Blue Note Jazz Club, w ramach kon­certu towarzyszącego IV Europej­skim Spo­tkaniom Tradycjonalistów Jaz­zowych. Szczegóły na temat rezer­wacji biletów znaj­dziecie na stronie klubu. My natomiast zachęcamy do przy­po­mnienia sobie kon­cer­towych moż­liwo­ści Ber­narda, choćby z pomocą dostęp­nego na YouTube frag­mentu DVD „Ken­tucky Fried Blues”.

Opublikowano: 2012-09-26 14:36:37
Źródło: www.bluenote.poznan.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design