In English

Wygraj zaproszenie na Jimiway Blues Festival!

opublikowano w dziale Polska

Po interesującej, międzynarodowej obsadzie pod­czas poprzed­niej edycji, Jimiway Blues Festival nie zwal­nia tempa. 19 i 20 paź­dzier­nika atmos­ferę pod­czas kon­cer­tów w Ostrow­skim Cen­trum Kul­tury w Ostrowie Wiel­kopol­skim roz­grzewać będą amerykań­scy gitarzy­ści Popa Chubby i Tommy Castro z grupą Pain­kil­lers. Oprócz zagranicz­nych gwiazd w Ostrowie Wiel­kopol­skim wystąpią Har­monij­kowy Atak, Nie Strzelać Do Pianisty, Cot­ton Wing i grupa Cree. Na scenie akustycz­nej zaprezen­tują się Blues­ferajna i Marek Wojtowicz.

Bilety na festiwal od dawna są wyprzedane, ale Facebookowi Fani Blues​.pl mają ostat­nią szansę by je zdobyć – i to bez­płat­nie! Razem z dyrek­torem festiwalu Jimiway, Benedyk­tem Kunic­kim, przy­gotowaliśmy dla Was kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na oba festiwalowe dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytania:

  1. Jakie tytuły mają naj­now­sze albumy Popa Chubby’ego i Tommy’ego Castro?
  2. Kto jest głów­nym organizatorem Jimiway Blues Festival?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do poniedziałku 15 paź­dzier­nika, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2012-10-08 14:33:24
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design