In English

Przegląd zespołów w Łodzi

opublikowano w dziale Polska

Pod hasłem „Wielki czas na mały blues”, 17 i 18 listopada, odbędzie się w Łodzi Prze­gląd Zespołów Muzycz­nych, który – jak wskazuje nazwa – skierowany ma być głów­nie do wykonaw­ców bluesowych. Jak czytamy w regulaminie kon­kursu, jego celem jest między innymi „Propagowanie ambit­nych gatun­ków muzyki, od bluesa tradycyj­nego do nowych odmian blues-​rocka”. W prze­glądzie mogą wziąć udział soli­ści i zespoły muzyczne nie związane z jakąkol­wiek firmą fonograficzno-​wydawniczą. Zgłoszenia przyj­mowane są do 26 paź­dzier­nika. Już w listopadzie, obok zespołów kon­kur­sowych, na scenie łódz­kiego Cen­trum Kul­tury Młodych zaprezen­tuje się zespół Hokus.

Opublikowano: 2012-10-15 09:54:54
Źródło: www.ckm.lodz.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design