In English

Bernard Allison także w Domecku

opublikowano w dziale Polska

O kon­cer­cie amerykań­skiego gitarzysty Bar­narda Allisona (fot. strona domowa artysty), syna wiel­kiego Luthera Allisona, który odbędzie się 19 paź­dzier­nika w poznań­skim Blue Note Jazz Club w ramach kon­certu towarzyszącego IV Europej­skim Spo­tkaniom Tradycjonalistów Jaz­zowych, już infor­mowaliśmy. Warto jed­nak dodać, że pol­scy melomani będą mogli posłuchać muzyka nie raz, a dwa razy. Drugi z pol­skich kon­cer­tów Ber­narda Allisona odbędzie się 21 paź­dzier­nika w restauracji Stary Dom w Domecku koło Opola. Szczegóły na temat rezer­wacji biletów znaj­dziecie na stronie restauracji.

Opublikowano: 2012-10-18 15:09:11
Źródło: www.stary-dom.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design