In English

Wygraj płytę The Paul Garner Band!

opublikowano w dziale Polska

Blues z odrobiną jazzu i soulu lub bar­dziej literacko – jak napisał jeden z brytyj­skich recen­zen­tów – „doj­rzałe bluesowe brzmienia odświeżone lon­dyń­ską wital­no­ścią” czekają melomanów pod­czas jedynego pol­skiego kon­certu The Paul Gar­ner Band. Trio z Wiel­kiej Brytanii, w skład którego obok gitarzysty wchodzą per­kusista i ham­mon­dzista, wystąpi 31 paź­dzier­nika w Szczecinie we Free Blues Clubie.

Razem z liderem zespołu, Paulem Gar­nerem, przy­gotowaliśmy dla Facebookowych Fanów Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania są trzy egzem­plarze płyty The Paul Gar­ner Band, „3 Get Ready”. Żeby zdobyć jeden z nich należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie:

  • Jaki bluesman osiągnął naj­więk­szy komer­cyjny suk­ces nagrywając napisaną przez Wil­liego Dixona piosenkę „My Babe”, którą The Paul Gar­ner Band otworzył album „3 Get Ready”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 28 paź­dzier­nika, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2012-10-22 20:32:20
Źródło: Blues.pl i The Paul Garner Band

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design