In English

Planet of The Abts i Lez Zeppelin w Polsce! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Basista Jor­gen Carls­son to drugi obok Matta Abtsa członek POA, który rów­nież gra w Gov’t Mule – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Agen­cję Tan­gerine kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać trzy podwójne zaproszenia, po jed­nym na każdy z pol­skich kon­cer­tów Planet of The Abts i Lez Zep­pelin – 17 listopada w war­szaw­skim klubie Progresja, 18 listopada we wrocław­skim klubie Eter i 20 listopada w sopoc­kim klubie Scena.

Wśród osób, które przy­słały prawidłowe odpowiedzi, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • na kon­cert w War­szawie – Tomasz z Otwocka;
  • na kon­cert we Wrocławiu – Dariusz z Jawora;
  • na kon­cert w Sopocie – Błażej z Nowych Prus.

Gratulujemy i życzymy dobrej zabawy przy dobrej muzyce!

Opublikowano: 2013-11-16 11:05:38
Źródło: Blues.pl i Agencja Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design