In English

Magda Piskorczyk w Praskiej Drukarni! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl.

opublikowano w dziale Polska

Amerykań­ski har­monij­karz, którego na płycie «Afro Groove» słyszymy u boku Magdy Piskor­czyk to Billy Gib­son” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Magdę Piskor­czyk błyskawicz­nym kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać dwa pojedyn­cze zaproszenia na kon­cert artystki, który odbędzie się 8 grud­nia w Pra­skiej Drukarni w Warszawie.

Spo­śród prze­słanych do redak­cji prawidłowych odpowiedzi, te zwycięskie należały do Adriana i Krzysz­tofa z War­szawy, gratulujemy!

Opublikowano: 2013-12-07 05:58:01
Źródło: www.praskadrukarnia.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design