In English

Sprawdź kto wygrał płytę The Paul Garner Band!

opublikowano w dziale Polska

Bluesman, który osiągnął naj­więk­szy komer­cyjny suk­ces nagrywając napisaną przez Wil­liego Dixona piosenkę „My Babe”, którą The Paul Gar­ner Band otworzył album „3 Get Ready”, to Lit­tle Wal­ter – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez Blues​.pl i Paula Gar­nera kon­kur­sie dla Naszych Facebookowych Fanów, w ramach którego mogli­ście wygrać jeden z trzech egzem­plarzy płyty The Paul Gar­ner Band, „3 Get Ready”.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy trójkę szczęśliw­ców – są nimi: Joanna z Olsz­tyna, Marta ze Szczecina i Jerzy z Lublina. Gratulujemy!

Brytyj­skie trio The Paul Gar­ner Band, w skład którego obok gitarzysty wchodzą per­kusista i ham­mon­dzista, wystąpi 31 paź­dzier­nika w Szczecinie we Free Blues Clubie. Melomanów czeka mieszanka bluesa, soulu i jazzu.

Opublikowano: 2012-10-29 15:14:05
Źródło: Blues.pl i The Paul Garner band

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design